Pemantauan dan Penilaian

SEKSYEN PEMANTAUAN , PENILAIAN DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

Diketuai oleh Encik Nasrul Akram bin Othman

Ketua Seksyen Pemantauan , Penilaian Dan Teknologi Maklumat

 

Seksyen ini terbahagi kepada Empat Unit iaitu:
Unit Perangkaan

Unit ini diketuai oleh Encik Mohd Jesri Bin Saad

 

Unit Pemantauan

Unit ini diketuai oleh Encik  Mohd Jesri Bin Saad

 

Unit Teknologi Maklumat
Mengawal selia sistem ICT Jabatan

Unit ini diketuai oleh Encik Mohd Jesri bin Saad

 

Unit Regulatori

Unit ini diketuai oleh Encik Mohd Jesri Bin Saad

 

Seorang Pembantu Tadbir , Cik Aida Haszreen Binti Abu Hassan ditempatkan di Seksyen Pemantauan Dan Penilaian bagi membantu mengemaskini dan memasukkan data ke Sistem Agrisgeoportal,memasukkan data ke My SPATA juga kerja kerja GeoSpatial

 

Dua orang Pembantu Operasi iaitu Encik Ramli bin Che Daud dan Encik Mohd Izat bin Jelani ditempatkan di Seksyen Pemantauan Dan Penilaian bagi membantu urusan kerja kerja Penyiasatan Pengeluaran Padi dan kerja kerja pentadbiran.

 Print