Khidmat Pembangunan Komoditi

Khidmat Pembangunan Komoditi Bermatlamat untuk memajukan perusahaan komoditi pertanian yang berpotensi dan berdaya maju melalui aktiviti promosi teknologi , pengeluaran bahan tanaman berkualiti serta khidmat pengembangan dan nasihat kepakaran teknikal tanaman.
Aktiviti Promosi Teknologi dan Pemerhatian Teknologi Tanaman , telah dijalankan di Kompleks Pertanian Bukit Temiang dan juga di Kawasan Perkhidmatan.

 Cetak  Emel