Cawangan Perlindungan Tanaman dan Kurantin

OBJEKTIF BAHAGIAN

 • Untuk mengurangkan kerosakan dan kehilangan hasil tanaman disebabkan oleh perosak tanaman
 • Untuk mencegah kemasukan dan kemerebakan perosak asing
 • Untuk memudahkan perdagangan bahan/hasil pertanian


Program Perkhidmatan Perlindungan Tanaman

Aktiviti Utama

 • Pengawasan dan Ramalan Perosak
 • Khidmat Diagnostik dan Kepakaran
 • Kawalan Serangan Merebak
 • Penggunaan dan Pengurusan Organisma Berfaedah
 • Pembangunan dan Penyesuaian Teknologi Kawalan Perosak
 • Mempertingkatkan Kemudahan Perkhidmatan Perlindungan Tanaman
 • Pusat Koleksi dan Repository Specimen dan Kultur Nasional
 • Program Kawalan Lalat Buah


Program Khidmat Regulatori Dan Penguatkusaan

 • Penguatkuasaan Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 dan Peraturan Peraturan Kuarantin Tumbuhan 1981
 • Penguatkuasaan Konvensyen Perdagangan Antarabangsa Mengenai Species Terancam Fauna dan Flora (CITES ) dan Akta Perdagangan Antarabangsa Spesies Terancam ( Akta 686 )Program Pensijilan Kualiti Dan Keselamatan Malaysia

 • Skim Perakuan Pensijilan Fitosanitasi Malaysia ( MPCA )
 • Skim Perakuan Pewasapan Malaysia ( MAFAS )
 • Skim Perakuan Heat Treatment Malaysia ( MAHTAS )


Program Pembangunan Kemudahan Perdagangan Antarabangsa
Program bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antarabangsa bagi produk produk segar sayur sayuran dan buah buahan
Untuk mencapai Balance of Trade dan untuk mewujudkan lebihan dagangan makanan , aktiviti meliputi penyediaan infrastruktur seperti rawatan pascatuai untuk memenuhi keperluan fitosanitasi negara pengimpot.

 Cetak  Emel