Perlis 2

PEJABAT DAERAH PENGEMBANGAN PERLIS 1 dan 2

  • Merancang program pengembangan negeri
  • Merancang program latihan pegawai dan pelanggan
  • Merancang dan melaksana program Industri Asas Tani
  • Merancang dan melaksana program pembangunan komoditi
  • Perundingan dan Pelaburan
  • Penyediaan bajet tahunan dan lima tahunan
  • Khidmat nasihat kepada pelbagai kategori pelanggan

 

 Cetak  Emel