Kewangan

KEWANGAN

  • Mengurus gaji kakitangan jabatan
  • Mengurus tuntutan perjalanan dan elaun lebih masa
  • Mengurus waran – waran dan buku peruntukan dan menyedia baucer – baucer bayaran
  • Mengurus tender dan sebutharga
  • Mengurus hal – hal kewangan yang lain dan perakaunan

 

 Cetak  Emel