Pentadbiran

PENTADBIRAN

  • Pengurusan pentadbiran harian
  • Pengurusan fail dan surat – menyurat
  • Memproses permohonan cuti
  • Memproses pembelian bekalan pembayaran dan pengstoran
  • Mengurus hasil-hasil jabatan
  • Mengurus hal – hal pelupusan dan hasil kira
  • Mengurus mengenai nilai – nilai prestasi tahunan anggota jabatan
  • Mengawal dan menyelia alat tulis jabatan

 

 Cetak  Emel