Hortikultur

FUNGSI UNIT HORTIKULTUR
Membangun, menyesuaikan dan menyediakan pakej teknologi pengeluaran bagi komoditi buah-buahan, mempelam, anggur,sayuran dan tanaman singkat masa bagi kegunaan pembantu pertanian
Merancang, melaksana,menyelaras dan menilai program pembangunan industri buah-buahan, sayuran dan tanaman singkat masa
Merancang,menyedia dan memantau program peningkatan kualiti dan hasil tanaman bagi komoditi berkenaan
Merancang, melaksana, dan menyelaras perkhidmatan sokongan teknikal kepada pengusaha industri buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman singkat masa
Membangunkan, merancang dan melaksana petak-petak pemerhatiaan dan demostrasi
Menjalan penilaian dan pengesyoran varieti tanaman untuk dimajukan dalam meningkatkan pengeluaran

 Cetak  Emel