Pemantauan dan Penilaian

SEKSYEN PEMANTAUAN , PENILAIAN DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

Diketuai oleh Encik Nasrul Akram bin Othman

Ketua Seksyen Pemantauan , Penilaian Dan Teknologi Maklumat

 

Seksyen ini terbahagi kepada Empat Unit iaitu:
Unit Perangkaan

 • Kerja kerja dan Pelaporan Penyiasatan Padi
 • Pengumpulan data dan Perangkaan Tanaman Jabatan
 • Admin Agrisgeoportal
 • Laporan Tahunan Jabatan
 • Urusetia Laporan Bencana Alam

Unit ini diketuai oleh Encik Mohd Jesri Bin Saad

 

Unit Pemantauan

 • Urusetia pemantauan projek projek pembangunan jabatan
 • Mewujudkan dan membekal data Geopacial(Mengesan Lot Lot Pertanian)

Unit ini diketuai oleh Encik  Mohd Jesri Bin Saad

 

Unit Teknologi Maklumat
Mengawal selia sistem ICT Jabatan

 • Webmaster Laman Web Jabatan
 • Mengurus Emel Rasmi Jabatan
 • Penyelaras portal Agribazaar
 • Penyelenggaraan Dan Pembelian peralatan ICT
 • Pegawai Maklumat/Info Jabatan
 • Urusetia S4P 
 • Urusetia Aduan Pelanggan melalui Laman Web Jabatan dan Emel Rasmi Jabatan
 • Pengeluar Nota Minta Pembelian dan Penyelenggaraan ICT

Unit ini diketuai oleh Encik Mohd Jesri bin Saad

 

Unit Regulatori

 • Pemantauan Tanah Negeri Dan Persekutuan
 • Pemantauan Aset Tak Alih Melalui Sistem MySPATA.

Unit ini diketuai oleh Encik Mohd Jesri Bin Saad

 

Seorang Pembantu Tadbir , Cik Aida Haszreen Binti Abu Hassan ditempatkan di Seksyen Pemantauan Dan Penilaian bagi membantu mengemaskini dan memasukkan data ke Sistem Agrisgeoportal,memasukkan data ke My SPATA juga kerja kerja GeoSpatial

 

Dua orang Pembantu Operasi iaitu Encik Ramli bin Che Daud dan Encik Mohd Izat bin Jelani ditempatkan di Seksyen Pemantauan Dan Penilaian bagi membantu urusan kerja kerja Penyiasatan Pengeluaran Padi dan kerja kerja pentadbiran.

 Cetak  Emel