Projek Ladang Khas dan Kejuruteraan

Unit ini terbahagi kepada dua iaitu unit Projek-projek khas dan Kejuruteraan

Projek Khas
Unit ini di Ketuai oleh En Ishak bin Saat

Kejuruteraan
Unit ini diketuai oleh En Kamaruzaman bin Md.Som

FUNGSI :

  • Merancang, menyelaras, melaksana dan menilai pembangunan agrotanaman Jabatan
  • Penyiasatan tanah dan senjata api
  • Khidmat perudingan kejuruteraan pertanian
  • Penyelaras projek-projek kerjasama antara agensi contohnya seperti MoA. Inc.
  • Menyediakan perkhidmatan kejenteraan meliputi pembinaan infrastruktur ladang dan membangunkan sistem-sistem pengairan dan sumber air bagi semua taman kekal pengeluaran makanan dan ladang swasta melalui perudingan MoA. Inc.
  • Mempromosikan teknologi kejuruteraan terkini termasuk promosi teknologi 'precision farming' dalam tanaman padi ke arah matlamat pencapaian hasil 10 tan/hektar
  • Membangunkan teknologi dan pakej struktur ladang bagi peningkatan hasil tanaman bernilai tinggi seperti struktur pelindung hujan/kalis serangga, sistem fertigasi, dan pusat pengumpul dan penggredan hasil pertanian
  • Memberi khidmat perundingan kepada pihak pengusaha swasta dalam bidang sama

 

 Cetak  Emel