DASAR PERTANIAN NEGARA KETIGA (DPN3)

OBJEKTIF DPN3

 • Mempertingkatkan produktiviti dan daya saingan
 • Mengeratkan pertalian dengan sektor-sektor lain
 • Menerokai bidang-bidang baru, memulihara dan mengguna sumber asli secara mampan


PENDEKATAN-PENDEKATANSTRATEGI BAGI PEMBANGUNAN PERTANIAN

 • Pendekatan Berasaskan Produk(Berasaskan permintaan pasaran dan citarasa)
 • Memenuhi keperluan dan permintaan pasaran termasuk pasaran khusus (niche markets)
 • Meningkatkan keupayaan pemasaran hasil-hasil dengan menyepadukan aktiviti huluan dan hiliran dari aspek pengeluaran, pemprosesan dan pemasaran
 • Pendekatan perhutani(Memaksimumkan penggunaan tanah)
 • Menggalakkan kegiatan pertanian & perhutanan yang serasi serta saling melengkapkan (Tanaman singkat masa ditanam bersama spesis balak dalam tanah yang sama)
 • Mendapatkan pulangan awal kepada pelaburan (Tanaman singkat masa / herba mendapat pulangan cepat berbanding tanaman hutan)
 • Memaksimumkan penggunaan tanah (Memajukan kawasan hutan tanpa menjejaskannya)


TERAS DASAR DAN STRATEGI BARU

 • Kepentingan Nasional
 • Sekuriti Makanan
 • Inflasi
 • Produktiviti
 • Pelaburan sektor swasta dalam sektor pertanian
 • Meningkatkan eksport
 • Mengurangkan import yang tidak produktif
 • Memulihara dan mengguna sumber-sumber asli secara mampan


Kini Dasar Pertanian Negara Digantikan Dengan Dasar Agro Makanan

 Cetak  Emel