Perutusan Pengarah

BISMILLAHHIRAHMANNIRRAHIM
ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHIWABARAKATUH
Saya mengucapkan selamat datang ke Laman Web Jabatan Pertanian Negeri Perlis. Data yang disediakan adalah merupakan maklumat asas Jabatan. Dengan data yang ada saya harap jabatan/agensi yang memerlukannya akan mendapat manfaat daripadanya.
Laman web Jabatan Pertanian ini adalah salah satu sistem penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan yang merangkumi pihak awam, usahawan, swasta dan juga warga kerja jabatan. Dengan adanya laman web ini, pihak Jabatan berharap dapat menyalurkan perkhidmatan pengembangan pertanian kepada semua warga tani secara terus dalam mencapai hasrat kerajaan supaya mereka dapat meningkatkan pendapatan serta pengeluaran makanan negara.

 Cetak  Emel