Pencapaian Piagam Pelanggan 2015

JANUARI HINGGA DISEMBER 2015

                             
JANJI TARGET SATU TAHUN JAN. FEB. MARCH APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT. OKT. NOV. DIS. JUMLAH
Khidmat Perundingan Dan Nasihat Teknikal Dalam Masa 7 Hari Dari Tarikh Terima Permohonan  240  5  10  20  34  40  52  39  30  25  31  35  30 351
Maklumbalas Permohonan Projek Pertanian Akan Diberi Dalam Tempoh 7 Hari Dari Tarikh Terima Permohonan  240  7  18  20  37  31  42  28  50  35  25  40  37 370
Pengeluaran Permit Impot 12000 791  931  1131  1726  1304  1250   872  751  882  1034  926  934 12479
Pengeluaran Sijil Fitosanitasi Bagi Tanaman Industri 11  0  0  0  0  0  0
Pengeluaran Sijil Fitosanitasi Bagi Tanaman Ladang 11  0  1  0  0  0  2 16
Pengeluaran Sijil Fitosanitasi Bagi Tanaman Sayuran 11  0  0  0  0  0
Pengeluaran Sijil Fitosanitasi Bagi Tanaman Hiasan 11  0  0  0  0  0
Pengeluaran Sijil Fitosanitasi Bagi Tanaman Buah Buahan 11  0  0  0  0  0
Pengeluaran Sijil Fitosanitasi Bagi Hasil Hutan 11  4  4  3  3  3  1 41 
Pengeluaran Sijil Fitosanitasi Bagi Lain Lain 14  0  0  0  0  0

Nota : Laporan Pencapaian akan dlaporkan pada minggu pertama setiap bulan

 Cetak  Emel