Khidmat Pengembangan

1 . PENGEMBANGAN LADANG KELOMPOK

 • Membangunkan tanah petani yang kecil untuk menjadikan ladang berskala besar
 • Pemusatan perkhidmatan jabatan / agensi
 • khidmat nasihat teknikal dan pengurusan projek
 • petak demonstrasi
 • lawatan belajar ke projek-projek yang berjaya
 • bantuan / insentif pertanian
 • perolehan input secara pukal
 • pemasaran hasil pertanian
 • Perlaksanaan projek berdasarkan pelan bisnes, pakej teknologi dan manual kerja pengembangan


2 . KUMPULAN PENGEMBANGAN WANITA

 • Membangunkan kumpulan wanita tani dalam sektor pemprosesan makanan.
 • Pemusatan perkhidmatan jabatan / agensi
 • khidmat nasihat teknikal dan pengurusan projek
 • bimbingan kilang/bengkel bertaraf GMP
 • bantuan pinjaman peralatan
 • pembangunan dan pemasaran produk prosesan
 • Pelaksanaan projek berdasarkan pelan perniagaan


3 . PENGEMBANGAN USAHAWAN BELIA TANI

 • Membangunkan usahawan, belia-belia dan pelajar-pelajar lepasan IPT sebagai petani pelapis moden.
 • Perlaksaaan projek berdasarkan pelan bisnes, pakej teknologi dan manual kerja pengembangan.
 • Bagi usahawan dan syarikat yang melabur dalam bidang pertanian, dikhususkan perkhidmatan seperti berikut:-
 • penyiasatan kesesuian tanah dan air
 • kajian kesesuaian agroiklim
 • pengesyoran tanaman/produk
 • pakej teknologi
 • bimbingan penyediaan kertas kerja/pelan bisnes bantu dalam urusasn pinjaman

 

 Cetak  Emel