Padi

Perlaksanaan Projek Industri Tanaman Padi adalah selaras dengan arah haluan untuk mencapai objektif dasar pertanian negara iaitu untuk menentukan tahap sara diri minimum negara dicapai dan meningkatkan hasil keluaran padi kepada 10 m.t/hektar.

 Cetak  Emel