Sayuran dan Tanaman Ladang

FUNGSI UNIT SAYURAN DAN TANAMAN LADANG

  • Membangun, menyesuaikan dan menyediakan pakej teknologi pengeluaran bagi komoditi buah-buahan, mempelam, anggur dan tanaman singkat masa bagi kegunaan pembantu pertanian
  • Merancang, melaksana,menyelaras dan menilai program pembangunan industri buah-buahan, sayuran dan tanaman singkat masa
  • Merancang,menyedia dan memantau program peningkatan kualiti dan hasil tanaman bagi komoditi berkenaan
  • Merancang, melaksana, dan menyelaras perkhidmatan sokongan teknikal kepada pengusaha industri buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman singkat masa
  • Membangunkan, merancang dan melaksana petak-petak pemerhatiaan dan demostrasi
  • Menjalan penilaian dan pengesyoran varieti tanaman untuk dimajukan dalam meningkatkan pengeluaran

 

 Cetak  Emel