Dimaklumkan bahawa mulai tahun 2021, maklumat Latihan Pegawai akan direkodkan menggunakan Sistem Profil Latihan (SPL). Mulai tahun ini juga, urusan kenaikan pangkat akan mengambil kira maklumat kehadiran berkursus pegawai yang direkodkan melalui SPL.  
Maklumat Lanjut ]