Pemakluman Surat Pengesahan Keterlibatan Dalam Aktiviti Rantaian Pembekalan dan Pemasaran Berkaitan Keperluan Makanan Bagi Sub Sektor Tanaman Terkini.  [ Maklumat Lanjut ]